برچسب: پومیس

۰

پوکه معدنی شرکت سینا صنعت

پوکه معدنی پوکه معدنی از فعالیت های آتشفشانی به وجود می آید. مزیت عمده پوکه معدنی نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از قبیل شن و ماسه، وزن بسیار کم این محصول، دارا بودن درجه...