برچسب گذاری توسط: پوکه معدنی ماسه ای سینا صنعت

۰

پوکه معدنی ماسه ای سینا صنعت

پوکه معدنی ماسه ای سینا صنعت پوکه معدنی دانه‌های سبک حاصل از فعالیتهای آتشفشانی است . مزیت عمده پوکه معدنی نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از قبیل شن و ماسه، وزن بسیار کم، دارا...